Tag Archives: arbeidsrelatie

Hoe beïnvloedt payrolling de arbeidsrelatie?

Payrolling is een zakelijke dienst die als doel heeft om het inhuren van personeel te vergemakkelijken, en het financieel beheer van een divers personeelsbestand eenvoudiger te maken. Bij payrolling wordt een deel van de financiële verplichtingen zoals het uitbetalen van lonen en het inhouden van een belasting uitbesteed aan een payrolling bureau. Er zijn vele vormen van payrolling mogelijk, en de gekozen vorm van payrolling heeft grote invloed op de aard van de arbeidsrelatie tussen de een aldus ingehuurde medewerker en organisatie die hem of haar inhuurt. Zo verschillen de gevolgen van payrolling van situatie tot situatie. Een payrolling dienst voor buitenlandse medewerkers zal contractueel anders opgezet zijn dan een payrolling dienst voor conventionele, binnenlandse arbeidskrachten.
In algemene zin wordt bij payrolling diensten onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen van payrolling: de eerste categorie bestaat uit gedeeltelijke payrolling, waarbij slechts een gedeelte van de verantwoordelijkheden jegens de medewerker door het payrolling bureau wordt overgenomen. Payrolling diensten van de tweede categorie nemen het geheel van verplichtingen over. Wat dit betekent voor de arbeidsrelatie hangt af van het soort payrolling dienst dat wordt gebruikt. 

Gedeeltelijke payrolling en de arbeidsrelatie

De eerste vorm van payrolling die hier bekeken zal worden is gedeeltelijke payrolling. Bij gedeeltelijke payrolling wordt in feite het beheer van de salarisadministratie van een onderneming uitbesteed aan het payrolling bureau. Deze vorm van payrolling kan toegepast worden op een deel van de medewerkers of het gehele personeelsbestand. Doordat het payrolling bureau verantwoordelijk is voor het uitbetalen van het salaris aan de medewerkers in kwestie en het afdragen van loonbelasting maakt deze vorm van payrolling het financieel beheer van een onderneming aanzienlijk eenvoudiger. Het uitbesteden van de administratie zorgt voor een vermindering van de bedrijfskosten, en het payrolling bureau kan de onderneming voorzien van de specifieke informatie die nodig is voor strategisch management. Bij gedeeltelijke payrolling blijven medewerkers wier salarisadministratie aan het payrolling bureau uitbesteed is op de loonlijst staan van de organisatie die gebruikmaakt van de payrolling dienst. Gedeeltelijke payrolling is dus nauwelijks van invloed op de arbeidsrelatie.

Volledige payrolling en de arbeidsrelatie

De tweede vorm van payrolling heeft wel specifieke gevolgen voor de arbeidsrelatie. Gedeeltelijke payrolling is in feite een uitbesteding van de payroll administratie, maar bij volledige payrolling liggen de zaken anders. Wanneer een bedrijf gebruik maakt van volledige payrolling om in haar behoefte aan arbeidskrachten te voorzien staande langs deze weg ingehuurde medewerkers niet daadwerkelijk bij het bedrijf op de loonlijst. Volledige payrolling betekent immers dat het payrolling bureau alle verantwoordelijkheden ten aanzien van het personeel overneemt, en hierdoor is het payrolling bureau de feitelijke werkgever. Volledige payrolling is op deze manier enigszins vergelijkbaar met de diensten van een uitzendbureau – een onderneming die gebruikmaakt van dit type payrolling dienst ontvangt simpelweg een factuur voor de uren van de medewerkers die zij inhuren en de servicekosten van het payrolling bureau. Omdat er bij volledige payrolling evenwel geen garantie gegeven kan worden dat een bedrijf steeds over dezelfde medewerkers kan beschikken wordt volledige payrolling gezien als een radicale verandering van de arbeidsrelatie.

Advertisements