Payrolling: middel of doel?

De populariteit van payrolling is de laatste jaren sterk gestegen. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om een gedeelte van hun personeel bij een payrolling bureau onder te brengen. Hoge personeelskosten worden met deze stap vermeden, en zij kunnen zo het aantal beschikbare arbeidskrachten makkelijk aanpassen aan schommelingen in de vraag.
Ook in de media wordt de laatste tijd meer geschreven over payrolling. Dit komt door de snelle groei van de sector, maar ook door de toenemende discussie over deze dienst. Eerder dit jaar stapten de grote vakbonden uit de payrolling CAO. De in hun ogen ontoereikende arbeidsvoorwaarden bij payrolling waren hier voor de directe aanleiding.
Door deze ontwikkelingen rijst de vraag of payrolling niet misbruikt wordt om onder arbeidscontracten uit te komen. Want wat betekent payrolling nu precies voor het personeel? Worden hun belangen nog wel voldoende behartigd wanneer zij niet meer in dienst zijn bij het bedrijf waarvoor zij werken?

Wat zijn de gevolgen van payrolling?

Voor bedrijven zijn de voordelen van payrolling glashelder: door het juridisch werkgeversschap van een deel van het personeel te verplaatsen naar derden wordt de flexibiliteit van organisaties sterk verhoogd, terwijl de kosten tegelijkertijd dalen. Zo bekeken kunnen bedrijven met payrolling niet verliezen. Ze kunnen immers sneller op de markt reageren en zijn niet meer gebonden aan langdurige contracten.
Voor medewerkers zijn de gevolgen van payrolling soms onduidelijk. Bouwen zij in de nieuwe situatie nog wel pensioen op? En wat gebeurt er als zij ziek worden? Critici van payrolling beweren vaak dat goede regelingen op dit gebied ontbreken, en dat payrolling bureaus de belangen van werknemers schaden. In sommige uitzonderlijke gevallen hebben zij gelijk, maar dergelijke misstanden komen ook voor bij uitzendbureaus. In de meeste gevallen verandert er echter weinig voor personeel dat via payrolling aan de slag gaat. Pensioenopbouw, sociale verzekeringen en ziektekostenregelingen zijn bij vrijwel alle payrolling bureaus goed geregeld. Ook blijkt uit onderzoek dat werknemers die via payrolling werken niet minder tevreden zijn over hun situatie dan werknemers met een vast contract. De feiten blijken dus anders te liggen dan de geruchten doen vermoeden.

De successen van payrolling

Zeker na de recente economische crisis was het moeilijk voor bedrijven om te concurreren. Landen waar de lonen lager liggen hadden een voordeel ten opzichte van Nederland. Door medewerkers via payrolling in dienst te nemen kon dit verschil in kosten echter beperkt worden, en werd het voor veel bedrijven weer mogelijk om hun concurrentiepositie te versterken. Een goed voorbeeld hiervan is ASML, dat haar specialistische personeel dankzij payrolling elders onder kon brengen. Toen de vraag weer steeg waren zij als enige in staat om op korte termijn te reageren. Hierdoor zijn zij de grootste speler geworden in hun branche.
Payrolling is een betrekkelijk nieuw fenomeen op de Nederlandse arbeidsmarkt, en zoals bekend roept vernieuwing vaak weerstand op. Het lijkt erop dat de negatieve publiciteit rond payrolling hierdoor is ontstaan. Wanneer gekeken wordt naar de resultaten ontstaat echter een duidelijk beeld van de meerwaarde van payrolling.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: